Dekanın Mesajı | Mühendislik Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği olmak üzere altı bölümde yüksek öğretim programları sağlamaktadır. Her geçen gün gelişen ve büyüyen fakültemiz, geleceğin mühendisleri olacak olan öğrencilerimize en iyi şartlarda eğitim-öğretim sağlamak, kişisel gelişim ve becerilerini artırmak, ilgi duydukları konular üzerinde uzmanlık alanlarını seçebilmeleri için akademik altyapı ve imkanlarını sürekli derinleştirmektedir, değişen ve gelişen endüstriyel dünya şartlarına göre kendine güncellemektedir.

Teknolojinin özellikle son 15 yılda baş döndürücü bir hızla geliştiği ve toplumlarında buna göre dönüşüme uğradığı günümüzde, bilginin çok kolayca erişilebildiği bu dönemde ülkemizin sadece çok bilgi sahibi olan değil aynı zamanda problemlere bilimsel yaklaşımlarla analiz ve sentezler yapabilen, rasyonel çözümler üretebilen, entelektüel kabiliyeti olan, işini severek yapan ve bundan keyif alıp, mutlu olan mühendisler yetiştirmektir.

Bu amaçla eğitim-öğretim faaliyetlerinde proje bazlı eğitim-öğretim felsefesinin benimsendiği fakültemizde Endüstride uygulamalı eğitim (Cooperative Education) başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Daha öğrenci iken sektörde çalışarak tecrübe kazanan öğrencilerimiz, kendilerine ayrıcalıklı mühendislik kabiliyetleri kazanmada fırsatlar bulabilmektedir.

Prof. Dr. Hanifi ÇANAKÇI