Mühendislik Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yönetim

Prof. Dr. Hanifi ÇANAKÇI

Akademik Geçmiş
Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans STARTHCLYDE Üniversitesi – Geoteknik Mühendisliği
Doktora STRATHCLYDE Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği
Telefon 0(342) 211 8080 – 2200
E-Posta hanifi.canakci@hku.edu.tr
Odası MF202

Dr. Öğr. Üyesi Didem Aksoy Körpe

Akademik Geçmiş
Lisans Ankara Üniversitesi – Biyoloji Bölümü
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi – Biyoloji Anabilim Dalı
Doktora Hacettepe Üniversitesi – Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı
Telefon 0(342) 211 8080
E-Posta didem.korpe@hku.edu.tr
Odası

KURULLAR

Fakülte Yönetim Kurulu
Prof.Dr.Hanifi ÇANAKCI (Dekan-Kurul Başkanı)
Prof. Dr. Celal KORAŞLI
Prof. Dr. M. Fatih HASOĞLU
Prof. Dr. M. Sadettin ÖZYAZICI
Doç.Dr.Gülden AYALP
Doç.Dr.Amjad KHABAZ
Dr. Öğr. Üyesi K. Sercan BAYRAM
Fakülte Kurulu Görevi
Prof. Dr. Hanifi ÇANAKCI Dekan – İnşaat Müh. Bölüm Bşk. Uhdesinde
Prof. Dr. Bülent YARDIMOĞLU
Prof. Dr. Nilgün MORALI
Prof. Dr. M. Sadettin ÖZYAZICI
Prof. Dr. M. Fatih HASOĞLU Bilgisayar Müh. Böl. Bşk.
Prof. Dr. İbrahim H.GÜZELBEY Makine Müh. Böl. Bşk.
Prof. Dr. Celal KORAŞLI Elektrik-Elektronik  Müh. Böl. Bşk.
Doç. Dr. Amjad KHABAZ
Doç. Dr. Gülden AYALP
Dr. Öğr. Üyesi Sadık EŞMELİOĞLU Yazılım  Müh. Böl. Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Didem A. KÖRPE Temel Bilimler Böl. Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah AKBULUT
Dr. Öğr. Üyesi Zülal KENGER Endüstri Müh. Böl. Bşk
Disiplin Kurulu
Prof. Dr. Hanifi ÇANAKCI (Dekan-Kurul Başkanı)
Prof. Dr. Celal KORAŞLI
Prof. Dr. M. Fatih HASOĞLU
Prof. Dr. M. Sadettin ÖZYAZICI
Doç. Dr. Gülden AYALP
Doç. Dr. Amjad KHABAZ
Dr. Öğr. Üyesi K. Sercan BAYRAM

KOORDİNATÖRLÜKLER

Sorumlu Öğretim Üyesi/Elemanı Bölüm Koordinatörlük
Prof. Dr. Hanifi ÇANAKÇI(Dekan) İnşaat Mühendisliği Akademik Planlama
ve Geliştirme Koord.
Prof. Dr. M. Saadettin ÖZYAZICI Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ölçme ve Değerlendirme Koord.
Dr. Öğr. Üyesi Didem Körpe Temel Bilimler Araştırma ve Geliştirme Koord.
Prof. Dr. M. Saadettin ÖZYAZICI Elektrik-Elektronik Mühendisliği Akreditasyon Koord.
Dr. Öğr. Üyesi Didem KÖRPE Temel Bilimler Ders Programı Koord.
Dr. Öğr. Üyesi Didem KÖRPE Temel Bilimler Sınav Programı Koord.
Prof. Dr. M.Fatih HASOĞLU Bilgisayar Mühendisliği COOP Koord.
Dr. Öğr. Üyesi K. Sercan BAYRAM Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yatay Geçiş ve Ders Denkliği Koord.
Dr. Öğr. Üyesi Gülağa TAŞ Makine Mühendisliği Web, Sosyal Medya ve Duyuru Koord.
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Akbulut İnşaat Mühendisliği Muafiyet ve İntibak Koord.
Dr. Öğr. Üyesi Mohammed MADI Bilgisayar Mühendisliği Erasmus Koord.
Arş. Gör. Hatice Meltem N. ŞİRİN Yazılım Mühendisliği Uzaktan Eğitim Koord.
Dr. Öğr. Üyesi Zülal KENGER Endüstri Mühendisliği Kalite Koord.
Dr. Öğr. Üyesi Şafak Hengirmen TERCAN İnşaat Mühendisliği Tanıtım Koord.