MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Öğretim Üyesi Alım İlanı

Öğretim Üyesi Alım İlanı

 Fakültemiz akademik birimine aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
1 Prof.Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak veya alanında doçent olmak.

1 Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği veya Tıp Bilişimi Alanında doktora yapmış olmak.

Elektrik- Elektronik Mühendisliği 1 Dr. Öğr. Üyesi

Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

1 Dr. Öğr. Üyesi Matematik alanında doktora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği 1

Prof. Dr.

Alanında doktora yapmış olmak.

İlk Başvuru: 02.12.2019
Son Başvuru: 20.12.2019

Başvuru Belgeleri:

  1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 26, 24 ve Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.

  2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması

  3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,

  4. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,

  5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

  7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü
Havalimanı Yolu 8.km.
Şahinbey-GAZİANTEP
Tlf : 0342 211 80 80 Fax : 0342 211 80 81 E-Mail :info@hku.edu.tr